Afspraak maken

Afspraak maken 

(SPORT)REVALIDATIE

Michiel Allaerts 

Sportkinesitherapeut, MSc.

OSTEOPATHIE 


Dieter Mols

Osteopaat D.O., MSc.

ECHOGRAFIE


Dr. Laurent Quisquater
Dieter Mols 


MANUELE KINESITHERAPIE

Arne Gielen 

Manuele kinesitherapeut, MSc.

KNIE- EN HANDCHIRURGIE

SPORTLETSELS

Dr. Laurent Quisquater 

Orthopedisch chirurg, MD

SHOCKWAVE THERAPIE


Dieter Mols
Dr. Laurent Quisquater

TERUGBETALING KINESITHERAPIE


Om te kunnen genieten van de terugbetaling van een kinesitherapeutische behandeling is een verwijzing van een arts noodzakelijk. Het is pas vanaf de datum van het voorschrift dat een getuigschrift voor het ziekenfonds kan aangemaakt worden. We vragen dan ook uitdrukkelijk om het voorschrift de eerste behandeling mee te brengen. Elke behandeling voor de datum van het voorschrift zal buiten de ziekteverzekering worden aangerekend.  

TERUGBETALING OSTEOPATHIE


Het ereloon per consultatie osteopathie bedraagt gemiddeld tussen 50 Euro en 80 Euro. Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun “bijkomende verzekering.


Na elke consultatie krijgt u van uw osteopaat een uniform “attest osteopathie” dat u dan kan aanbieden aan uw ziekenfonds. Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 EUR per consultatie.


Het aantal tussenkomsten per jaar is de meeste ziekenfondsen beperkt tot slechts 5 x / jaar. Bij sommige ziekenfondsen zijn er meer terugbetalingen zoals oa. Liberaal ziekenfonds (6x / jaar) en Onafhankelijk Ziekenfonds (10 x / jaar).  Sommige aanvullende verzekeringen (DKV, …) voorzien, in specifieke polissen, een hogere terugbetaling voor osteopathische zorg (DKV vergoedt 70 procent). Wij raden u aan om inlichtingen in te winnen bij uw verzekeraar.


----- osteopaat.vlaanderen 

Zowel onze kinesitherapeuten als onze arts zijn niet-geconventioneerd waardoor ze niet gebonden zijn aan de vastgelegde tarieven.

Voor meer informatie over de tarieven zie hieronder of contacteer ons

Annulatie afspraken

 

Gelieve bij belet de afspraak 24u voor aanvang te annuleren. 


Niet geannuleerde afspraken


Niet geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden buiten de ziekteverzekering om. 

 
 
 
 
 
 

Er kunnen enkel inlichtingen (geen afspraken) bekomen worden via het contactformulier.